ATPAKAĻ UZ ARHĪVU

Vides pakalpojumu grupa uzsāk pārslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu

07.10.2016

Jau ziņots, ka oktobrī Liepājas, kā arī Rucavas un Vaiņodes novada iedzīvotāji tiks aicināti pārslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu. Iedzīvotājiem, kuri dzīvo Rucavas un Vaiņodes novados, Liepājas pilsētas daļā no dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam, kā arī uzņēmumiem minētajās teritorijās, pakalpojumu sniegšanu nodrošinās pieredzējušu nozares uzņēmumu apvienība, kas strādā ar zīmolu Vides pakalpojumu grupa. Ir uzsākts līgumu pārslēgšanas process.

Jāatgādina, ka esošie līgumi par atkritumu apsaimniekošanu ir spēkā līdz šā gada 30. novembrim. Lai pakalpojuma sniegšana netiktu pārtraukta, jaunais līgums par atkritumu apsaimniekošanu ir jānoslēdz oktobrī. Gan fiziskās, gan juridiskās personas ar līguma nosacījumiem var iepazīties interneta vietnē www.vpgrupa.lv.

Līgumu iespējams noslēgt vairākos veidos:

Ja radušās neskaidrības, aicinām zvanīt Klientu centram pa tālruni 6 345 7777 vai sūtīt e-pastu: info@vpgrupa.lv.

Atbilstoši pašvaldības prasībām Vides pakalpojumu grupa saviem klientiem bez maksas lietošanā piedāvās 0,24, 0,66 un 1,1 m3 tilpuma konteinerus. Tomēr pakalpojuma sniedzējs aicina iedzīvotājus ņemt vērā, ka šobrīd viņu lietošanā esošie konteineri var tikt izmantoti arī turpmāk, ja vien konteiners nav bojāts un ir ērti lietojams.

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu zonā no dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam būs EUR 14,39 (ar PVN) par vienu kubikmetru. Pakalpojuma izmaksas tiks aprēķinātas un atspoguļotas rēķinā atbilstoši izvēlētajam atkritumu konteinera tilpumam.

Iedzīvotājiem būs iespēja iegādāties īpaši marķētus 100 litru atkritumu maisus papildu atkritumiem, kas tiks savākti vienlaikus ar konteinera iztukšošanu. Vides pakalpojumu grupas apsaimniekošanas zonā – no Liepājas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam – atkritumu savākšanas maisa cena būs EUR 1,68 (ar PVN).

Ievērojot Liepājas pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo atkritumu izvešanas reižu skaitu (daudzdzīvokļu mājās – 2 reizes nedēļā, nedzīvojamās telpās (uzņēmumos, valsts un pašvaldības iestādēs) – 4 reizes mēnesī, individuālās dzīvojamās mājās – 2 reizes mēnesī) iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas divas reizes gadā mainīt atkritumu izvešanas biežumu, kā arī atteikties no kādas izvešanas reizes, par to divas nedēļas iepriekš rakstiski informējot atkritumu apsaimniekotāju.

Vides pakalpojumu grupa tāpat nodrošinās līdz šim iedzīvotājiem pieejamās atkritumu šķirošanas iespējas, kā arī plāno atbalstīt un veicināt vēl plašāku videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu.

Kā iepriekš ziņots, nepieciešamība iedzīvotājiem pārslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu saistīta ar nupat pašvaldības veikto iepirkumu, kura rezultātā pakalpojuma sniegšanas tiesības uz 7 gadiem ieguvuši 2 operatori.