ATPAKAĻ UZ ARHĪVU

"Vides pakalpojumu grupa" aicina piedalīties Lielajā talkā

26.04.2018

"Vides pakalpojumu grupa" aicina ikvienu Liepājas iedzīvotāju piedalīties Lielajā talkā, uzsverot, ka, domājot par sakoptu un zaļu vidi Latvijā, ir svarīgi ne tikai reizi gadā sakopt apkārtējo vidi, bet rūpēties arī par to, lai atkritumi nenonāktu apkārtējā vidē – laukos, mežos, grāvjos un arī pilsētu un apdzīvotu vietu koplietošanas teritorijās. Uzņēmums  aicina ikdienā uzņemties atbildību par sevis radītajiem atkritumiem, tos šķirojot un pienācīgi apsaimniekojot.

Lai darbs sagādātu patiesu prieku,"Vides pakalpojumu grupa" aicina talciniekus ievērot virkni piesardzības pasākumu. Vispirms ir jāparūpējas par izturīgiem darba cimdiem, kā arī jāizvēlas darbam piemēroti apavi un apģērbs. Talkojot mežā, svarīgi ir gādāt, lai izvēlētais apģērbs būtu slēgts, savukārt darbam ceļa malā ir ieteicams vilkt spilgtas krāsas apģērbu un ļoti ieteicams arī izmantot atstarojošās vestes. 

Lai sevi nesatraumētu, svarīgi ir pareizi novērtēt atrasto priekšmetu smagumu. Tāpat būtu vēlams pareizi novērtēt maisu tilpumu un nepārkraut tos, tādējādi apgrūtinot atkritumu izvešanu. Asu priekšmetu, piemēram, stikla, savākšanai ir jāizmanto darbarīki, turklāt tos nedrīkst ievietot maisos, lai nesaplēstu tos un nesavainotu citus. Talkojot kopā ar ģimeni, ir svarīgi neatstāt bērnus bez uzraudzības un rūpēties par atvašu drošību. 

Parūpējieties, lai kopējā atkritumu plūsmā nenonāk videi kaitīgie atkritumi, kurus bez bez maksas iespējams nodot "Vides pakalpojumu grupas" šķiroto atkritumu savākšanas laukumos:

Talkas dienā šķiroto atkritumu savākšanas laukumi strādās no 10.00 līdz 14.00. 

Laukumā pieņem:

Laukumā nav iespējams nodot būvgružus, medicīnas preces un medikamentus, un citus videi bīstamus vai kaitīgus atkritumus.