ATPAKAĻ UZ ARHĪVU

No 31. oktobra līdz 6. novembrim – sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanas nedēļa Liepājā

31.10.2016

Tuvojoties 1. decembrim, kad atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Liepājas pilsētā uzsāk Eko Kurzeme un Vides pakalpojumu grupa, iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem tiek nodrošinātas visplašākās līguma slēgšanas iespējas. Par līguma slēgšanas iespējām interesēties, kā arī saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem var sazinoties ar pakalpojumu sniedzējiem.

 

Vides pakalpojumu grupa:

Tālr.: 6 345 7777

E-pasts: info@vpgrupa.lv


Iedzīvotājiem – fiziskām personām Liepājas dienvidu daļā piedāvā līgumu slēgt:

 

  1. elektroniski www.vpgrupa.lv, autorizējoties ar internetbankas starpniecību;
  2. klātienē kādā no klientu apkalpošanas punktiem:
    • Vides pakalojumu grupas birojā Cukura ielā 8/16 (darba laiks: katru darba dienu plkst. 8:30-17:00, otrdienās līdz plkst. 19:00);
    • Liepājas namu apsaimniekotājs telpās, Tukuma ielā 1, katru otrdienu no 16:00 līdz 19:00 un ceturtdienu no 11:00 līdz 14:00, līdz pat novembra beigām.
  3. tāpat līdz 1. novembrim iedzīvotāji pasta kastītēs – adresēs, kurās atrodas atkritumu konteineri, kurus no iepriekšējā operatora, klientu ērtības labad, apkalpošanā pārņem Vides pakalpojumu grupa, saņems informatīvu vēstuli un standarta līguma formu, kuru aizpildītu un parakstītu varēs nosūtīt Vides pakalpojuma grupai pa pastu vai nodot personīgi kādā no augstāk minētajiem klientu apkalpošanas punktiem vai mobilajā Klientu apkalpošanas punktā. Līgumu tāpat var nosūtīt pa pastu, izmantojot sūtījumam pievienoto apmaksātas vēstules aploksni.

Rūpējoties par iedzīvotāju ērtībām, Vides pakalpojumu grupa pieņem pieteikumus par līgumu slēgšanu klientam ērtā un pieņemamā veidā – der gan iesniegums brīvā formā, gan e-pasts info@vpgrupa.lv, iedz@vpgrupa.lv. Tāpat iespējams veikt atzīmes un labojumus uz standarta līguma formām, kuras ir pieejamas lejupielādei interneta vietnē www.vpgrupa.lv, nosūtītas pa pastu vai saņemamas klientu apkalpošanas punktos. Saņemtie pieteikumi tiks apkopoti, izvērtēti un sagatavoti līgumi.

 

Ikviens Liepājas iedzīvotājs var pieteikt līguma slēgšanu vai noslēgt līgumu īpaši noformētā mobilajā klientu apkalpošanas punktā - busiņā, kas piestās pilsētā šādos laikos un vietās:

*2. novembris:

15:00 – 16:30, Lauku sēta

17:30 – 19:00, Olimpiskais centrs

*4. novembris

15:00 – 17:00, Pētertirgus

*5. novembris

10:00 – 12:00, Pētertirgus

14:00 – 17:00, Olimpiskais centrs

 

Slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju gan fiziskas, gan juridiskas personas var sniegt informāciju operatoriem gan par vēlamo izvešanas biežumu, gan vēlmo konteinera tilpumu – klienta vēlmes tiks uzklausītas un izvērtētas.

Dārza māju un vasarnīcu iedzīvotāji, kuri īpašumos uzturas noteiktā sezonā (piemēram, tiek apdzīvota vasaras sezonā), tiek aicināti slēgt sezonas līgumus, kur atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta tajā laikā, kad atkritumi tiek radīti.

Vienlaikus jāatgādina, ka iedzīvotājiem pieejamas atkritumu šķirošanas iespējas, saņemot šķirošanai paredzētos maisus stikla, kā arī plastmasas un kartona iepakojumam. Bezmaksas maisi atkritumu šķirošanai pieejami pie operatoriem Klientu apkalpošanas punktos pēc 1. decembra.