ATPAKAĻ UZ ARHĪVU

Mainās maksa par atkritumu apsaimniekošanu Liepājas pilsētā un reģionā

02.08.2018

Sabiedrisko pakalpojumu komisija ir apstiprinājusi jaunu atkritumu noglabāšanas tarifu SIA “Liepājas RAS” poligonā “Ķīvītes”, kur nonāk Liepājas reģionā savāktie atkritumi. Tāpēc no 1. septembra paaugstinās maksa par atkritumu izvešanu "Vides pakalpojumu grupas" klientiem Liepājā, kā arī Rucavas un Vaiņodes novadā. Turpmāk 1 kubikmetra sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas būs 16,56 EUR (ieskaitot PVN).

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves gružu noglabāšanu poligonā ir viena no trim sastāvdaļām, kas veido maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Pārējās divas ir dabas resursu nodoklis un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. Pieaugot vai samazinoties kādai no minētajām sastāvdaļām, mainās maksa par atkritumu apsaimniekošanu. 

Pieaugums gaidāms arī turpmāk, jo no 2020. gada tiek ieviesti stingrāki ierobežojumi sadzīves atkritumu noglabāšanai poligonos  – drīkstēs apglabāt ne vairāk kā 50% Latvijā radīto sadzīves atkritumu. Lai šo mērķi sasniegtu, pakāpeniski tiek palielināts dabas resursu nodoklis par atkritumu noglabāšanu poligonā. No nākamā gada 1. janvāra nodokļa likme par katru noglabāto tonnu būs 43 eiro līdzšinējo 35 eiro vietā. Lēmums pakāpeniski paaugstināt nodokļa likmi ir saistīts ar mērķi valstiskā līmenī sekmēt atkritumu šķirošanu. Tas nozīmē vienu – jo vairāk tiks šķiroti atkritumi, jo poligonā nonāks mazāks to apjoms, par ko ir jāmaksā nodoklis. Par dalīti vāktajiem atkritumiem, kurus nodod atkārtotai pārstrādei, nekāds nodoklis nav jāmaksā.