ATPAKAĻ UZ ARHĪVU

Liepājas iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas tarifs nepalielināsies dabas resursu nodokļa dēļ

19.01.2017

Pieaugot dabas resursu nodokļa (DNR) likmei, Liepājas iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas tarifs nepalielināsies.

Saeima 2016. gada nogalē ir pieņēmusi grozījumus DRN likumā, kā rezultātā šogad paaugstināts DRN par atkritumu noglabāšanu no 12,00 uz 25,00 eiro par tonnu. Tomēr 2017. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas nosaka, ka tie atkritumu poligoni, kuros tiek veikta atkritumu priekššķirošana, ievedamajiem atkritumiem tiek attiecināta tikai tā nodokļa daļa, kas tiek noglabāti pēc šķirošanas.

Tā kā Liepājas poligonā tiek veikta atkritumu priekššķirošana, tad no 1. janvāra DRN likme netiks piemērota pilnā apmērā - izmaiņas deponēšanas kopējā tarifā ir nebūtiskas, un atkritumu apsaimniekošanas tarifs iedzīvotājiem netiks mainīts. Tas nozīmē, ka Liepājas iedzīvotāji pirmo reizi kopš nešķirotu atkritumu šķirošanas uzsākšanas poligonā “Ķīvītes", pozitīvi izjutīs šādas šķirošanas darbību – nepalielināsies atkritumu apsaimniekošanas maksa.

Liepājas iedzīvotāji, kuri gada sākumā saņēma rēķinus par diviem mēnešiem - janvāri un februāri, marta sākumā saņems rēķinus par nākamo periodu. Maksa par papīra rēķina sagatavošanu netiks piemērota.