ATPAKAĻ UZ ARHĪVU

Liepājas dome izsludinājusi pieteikšanos sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveides līdzfinansējuma konkursam

02.02.2017

No 23. janvāra līdz 28. februārim Liepājas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tiek aicinātas piedalīties Liepājas domes konkursā par līdzfinansējuma saņemšanu sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 2017. gadā.

19. janvārī Liepājas pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja nolikumu „Konkursa nolikums līdzfinansējuma piešķiršanai sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 2017. gadā”. Konkursa mērķis ir sekmēt dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešanu un uzlabot Liepājas pilsētas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kvadrātmetriem vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 800 kvadrātmetriem un kuras ir ieguvušas titulu “Sakoptākais nams” Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā “Liepāja pucējas”. Arī divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu. Līdzfinansējumu rindas kārtībā saņems ikviena daudzdzīvokļu māja, kura būs aizpildījusi pieteikuma formu un izpildījusi konkursa prasības.

Viena atkritumu savākšanas punkta izveides vidējās izmaksas (gan dokumentācijas izstrādes, gan būvniecības kopējās izmaksas) ir aptuveni 1600 eiro. Viena projekta ietvaros paredzēts līdzfinansējums līdz 50% apmērā no sadzīves atkritumu savākšanas punkta izveides izmaksām, bet ne vairāk kā 800 eiro. Kopumā līdzfinansējumam 2017. gadā plānots atvēlēt 50 000 eiro. Ja pieteikumu skaits pārsniegs kopumā atvēlētā līdzfinansējuma apjomu, tiks vērtēts un domāts par papildus līdzfinansējuma piešķiršanu konkursam.

Māju apsaimniekotājiem mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums un aizpildīta pieteikuma forma. Pēc pieteikuma apstiprināšanas apsaimniekotājam būs jāslēdz līgums ar Nekustamā īpašuma pārvaldi par atkritumu punkta izveides līdzfinansējuma saņemšanu. Pēc “sētiņu” izbūves un nodošanas, tiks atmaksāta nauda. Pieteikšanās termiņš konkursam var tikt pagarināts, ja netiks apgūts viss finansējums.


Sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidošanā jāievēro šādas prasības:

 

Sadzīves atkritumu savākšanas punktā jānodrošina vismaz papīra, kartona, plastmasas, stikla un metāla atkritumu dalīta vākšana, paredzot atsevišķu konteineru stikla iepakojuma savākšanai un atsevišķu konteineru pārejā iepakojuma (papīrs, kartons, plastmasa, metāls) savākšanai. Pirms sadzīves atkritumu savākšanas punkta izveides, nepieciešams sagatavot būvniecības ieceres dokumentāciju un to saskaņot Būvvaldē.

Projekta pieteikumu var iesniegt Nekustamā īpašuma pārvaldē Peldu ielā 5 un Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6, vai arī nosūtot pa pastu, norādot adresi: Liepājas pilsētas dome, Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401.

Konkursa nolikums

Konkursa anketa