ATPAKAĻ UZ ARHĪVU

Kāpēc sadārdzinās atkritumu izvešana Priekules novadā

12.11.2018

Kāpēc par atkritumu izvešanu jāmaksā arvien vairāk? Tāpat kā daudzi Latvijā, šo jautājumu tagad sev uzdod ne viens vien Priekules novada iedzīvotājs. Jau ziņots, ka nākamā gada 9. janvārī atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā uzsāks pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai”, kas Liepājas reģionā strādā ar zīmolu “Vides pakalpojumu grupa”. Saskaņā ar iepirkuma konkursa rezultātiem un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumiem, maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no nākamā gada janvāra būs 17,05 EUR (ieskaitot PVN) par kubikmetru. Tas nozīmē, ka viena atkritumu izvešanas reize 0,24 m3 konteineram izmaksās 4,09 EUR (ieskaitot PVN).

Atkritumu izvešana sadārdzināsies arī turpmāk

Maksa par atkritumu izvešanu pakāpeniski palielināsies arī turpmāk. Viens no iemesliem – līdz 2020. gadam turpinās pieaugt Dabas resursu nodoklis (DNR). Tas tika ieviests, lai veicinātu dabas resursu saudzīgu izmantošanu, ierobežotu vides piesārņošanu, sekmētu jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu un finansiāli nodrošinātu vides aizsardzības pasākumus.

Lai saprastu, kā DRN ietekmē atkritumu izvešanas maksu, jāpaskaidro, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs sastāvdaļas – par atkritumu noglabāšanu iekasētais dabas resursu nodoklis, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, kā arī atkritumu apsaimniekotāja noteiktā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, Sadārdzinoties kādai no minētajām sastāvdaļām, par atkritumu izvešanu jāmaksā vairāk.

Pakāpeniska DRN palielināšana ir Latvijas un Eiropas Savienības (ES) politika, kuras mērķis ir sekmēt atkritumu šķirošanu visās ES valstīs. Lielais mērķis ir sasniegt, lai 2020. gadā Latvijā poligonos apglabātu ne vairāk par 50% radīto sadzīves atkritumu. Diemžēl šobrīd tiek apglabāti vairāk nekā 70%. Nodoklis tiek pakāpeniski palielināts, lai rosinātu iedzīvotājus mainīt savus paradumus un šķirot atkritumus aktīvāk. No 2019. gada 1. janvāra DRN pieaugs līdz EUR 43,00 par katru poligonā noglabātu atkritumu tonnu. 2020. gadā tas sasniegs 50,00 EUR par tonnu. "Vides pakalpojumu grupa" aicina ikvienu iedzīvotāju aktīvi šķirot atkritumus, tādējādi mazinot DNR pieauguma ietekmi uz rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu.

Risinājums – aktīva šķirošana

Jāatgādina, ka ikviens iedzīvotājs var vēl vairāk samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē veido tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un nodot pārstrādes rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. Tāpēc, šķirojot atkritumus, mēs palīdzam dabai, veicinot tās resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu.

Arī pēc 9. janvāra darbu turpinās šķiroto atkritumu punkti Priekulē un pagastu centros. Tur ikviens Priekules novada iedzīvotājs varēs atbrīvoties no papīra un plastmasas iepakojuma, kā arī stikla pudelēm un burkām. Uz konteineriem būs informatīvas uzlīmes par to, kādam atkritumu veidam kurš konteiners paredzēts. Ērts risinājums, kā samazināt atkritumu apjomu privātmāju īpašniekiem, ir kompostējamo atkritumu (ēdiena atlieku, koku lapu, nopļautās zāles u.c.) vākšana atsevišķi, lai pēcāk sagatavotu kompostu. Savukārt līdz vasaras sākumam Priekulē ar pašvaldības atbalstu tiks izveidots dalīti vākto atkritumu laukums, kur iedzīvotāji varēs bez maksas nodot papīra, plastmasas, metāla un stikla materiālus, kas derīgi otrreizējai pārstrādei, kā arī atbrīvoties no nolietotām elektroprecēm, spuldzēm, baterijām un vieglo automašīnu riepām.

Jautājumu gadījumā Priekules novada iedzīvotāji aicināti vērsties Klientu centrā, zvanot pa tālruni 63457777, vai sazināties pa e-pastu, rakstot uz info@vpgrupa.lv