ATPAKAĻ UZ ARHĪVU

Galvenā gružu šķirošanas kļūda - šķirotā materiāla tīrība

10.08.2017

Septembrī noslēgsies Vides pakalpojumu grupas gružu šķirošanas eksperiments Liepājā, Dzērves ielā 25. Tā mērķis ir informēt mājas iedzīvotājus un sabiedrību kopumā par sadzīves gružu šķirošanas iespējām, atspoguļojot reālu piemēru kādā daudzdzīvokļu mājā. Turklāt svarīgi arī izvērtēt, vai izvirzot konkrētus, sasniedzamus šķirošanas mērķus, ir iespējams mainīt un uzlabot mājas iedzīvotāju atkritumu šķirošanas paradumus.
Šķirošanas eksperimenta ietvaros Dzērves ielas 25 nama iedzīvotāji jau vairākus mēnešus cenšas šķirot sadzīves gružus pareizi, tādējādi samazinot nesašķiroto atkritumu apjomu. Lai atvieglotu uzdevumu, mājas iemītniekiem tika nodrošināta informācija par pareizu šķirošanu ikdienā un ērti risinājumi šķirošanai dzīvokļos – īpašas somas šķirojamajam materiālam, kā arī dažāda veida informatīvie materiāli, tostarp informatīvie "špikeri" dzīvokļos. Tāpat nama kāpņutelpās ir novietotas īpašas kastes izlietotajām baterijām un papīra atkritumiem pie pastkastītēm. Katru nedēļu, izvedot nešķirotos un šķirotos atkritumus, Vides pakalpojumu grupas darbinieki veic to uzskaiti, novērtējot sasniegto.
"Vairāku mēnešu garumā Dzērves ielas 25 nama iedzīvotāji ir cītīgi ir šķirojuši atkritumus un mūsu darbinieki katrā izvešanas reizē ir novērtējuši sašķirotā materiāla kvalitāti. Augstu vērtējam iemītnieku aktivitāti, iesaistoties mūsu eksperimentā un jau šobrīd redzams vērā ņemams progress – daudzi iedzīvotāji ir rūpīgi šķirojuši atkritumus, iemācoties darīt to pareizi: liekot sadzīves atkritumus vienā konteinerā, bet šķiroto materiālu – sausu kartonu, papīru un plastmasas iepakojumu – otrā. Diemžēl laiku pa laikam pie šķirotajiem atkritumiem tiek izmesti sadzīves atkritumi. Cerēsim, ka šādas reizes turpmāk būs aizvien mazāk," uzsver pilnsabiedrības Vides pakalpojumi Liepājai izpilddirektore Ramona Pitena.
"Lai sasniegtu labu rezultātu, nepieciešama visu nama iedzīvotāju iesaistīšanās gružu šķirošanā. Panākt to nav nemaz tik vienkāršs uzdevums. Tāpat  arī nepieciešams ilgāks laiks, lai iedzīvotāji apgūtu gružu šķirošanas nianses," uzskata Dzērves ielas 25. nama vecākais Andis Dzērve.
Šķiroto atkritumu tīrība ir liela problēma visā Liepājā – iedzīvotāji nereti mēdz grēkot, piepildot šķirotiem atkritumiem paredzētos konteinerus ar nepiemērotu saturu. Rezultātā konteinera saturs ir neglābjami sabojāts un nav derīgs tālākai pārstrādei. Tāpēc Vides pakalpojumu grupa aicina liepājniekus rūpīgi sekot līdzi tam, kas katrā konteinerā ir jāmet. Dzeltenajos papīra un plastmasas iepakojumam paredzētajos konteineros drīkst mest avīzes, žurnālus, biroja papīru, grāmatas, iepakojuma papīru, kartonu. Materiāliem ir jābūt  sausiem un tīriem, bez organisko materiālu (ēdiena atlikumi, eļļas u.c.) piejaukumiem. Dzeltenie konteineri arī paredzēti plastmasas iepakojumam – PET un plastmasas pudelēm, polietilēna plēvēm, maisiņiem, plastmasa kanniņām, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojumam. Tiem ir jābūt tīriem. PET pudeles var būt ar korķiem un etiķetēm, taču saplacinātas. Tās pirms izmešanas nav jāmazgā. Stikla šķirošanai paredzētajos zvanveida konteineros atļauts mest tikai stikla iepakojumu – tīras pudeles un burkas. Tajos nedrīkst atbrīvoties no saplēsta stikla, porcelāna un keramikas traukiem, spoguļiem un logu stikla.