ATPAKAĻ UZ ARHĪVU

Aicina iedzīvotājus ziņot par aizdomīgi pilniem vai pārkrautiem konteineriem

14.12.2016

Jau ziņots, ka mainoties atkritumu apsaimniekošanas operatoriem Liepājas pilsētā, iedzīvotājiem un uzņēmumiem līdz 1. decembrim bija jāpārslēdz līgumi ar jaunajiem atkritumu apsaimniekotājiem. Tāpat tika ziņots, ka, ja līgumi par atkritumu apsaimniekošanu līdz 1. decembrim netiks pārslēgti, spēku zaudēs līdzšinējie līgumi. Ņemot vērā, ka atkritumu izvešanas pakalpojuma sniegšanai bez līguma nav juridiska pamata, atkritumi var netikt izvesti. Tomēr, ņemot vērā, ka vēl arvien daļa atkritumu radītāju līgumus nav noslēguši, pilsētā vietām redzami pārkrauti konteineri.

Vides pakalpojumu grupa steidzami lūdz iedzīvotājus ziņot par vietām, kur redzams, ka atkritumi nav izvesti. Saņemot informāciju, Vides pakalpojumu grupas darbinieki ieradīsies vietu apsekot un centīsies noskaidrot konteinera vai konteineru iespējamo lietotāju, un aicinās nekavējoties noslēgt līgumu.

Par neizvestajiem konteineriem lūdzam ziņot, zvanot Vides pakalpojumu grupai pa tālruni 63457777 vai rakstot uz e-pastu info@vpgrupa.lv!

Tāpat no šodienas īpaša Vides pakalpojumu grupas brigāde dosies apsekot apkalpoto teritoriju – Liepājas pilsētas dienvidu daļu, lai konstatētu, kurās adresēs veidojas atkritumu pārbirumi.

Jānorāda, ka apzinīgi līgumu slēdzēji bijuši lielākā daļa daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāji un vecākie, tomēr pat, ja dzīvojamo namu iedzīvotāji godīgi norēķinās par atkritumiem, var gadīties, ka viņu namu pagalmos esošajos konteineros nonāk sveši atkritumi. Jānorāda, ka pārkrauti konteineri var būt sekas nepareizi izvēlētam konteineru tilpumam vai izvešanas biežumam – ja tilpums par mazu vai izvešanas biežums nav atbilstošs saražoto atkritumu apjomam, konteineri tiek pārpildīti.

Vides pakalpojumu grupa informē, ka kopumā Liepājas iedzīvotāji un uzņēmumi ir bijuši aktīvi un apzinīgi, pārslēdzot līgumus. Šobrīd tiek lēsts, ka nenoslēgti varētu būt mazāk kā 10% no iepriekš prognozētā līgumu skaita. Vides pakalpojumu grupa šobrīd nodrošina atkritumu izvešanu 2800 klientiem vairāk kā 3000 adresēs.