Darbības principi


  • Rūpes par Jūsu vides tīrību un sakoptību ir stabila un droša sadarbības partnera rokās, jo mēs esam savas nozares līderis.
  • Jūs varat būt droši, ka finanšu līdzekļi, kurus izmantojat mūsu pakalpojumu apmaksai, tiek izlietoti maksimāli lietderīgi – mūsu pieredze un zināšanas ļauj darbus organizēt iespējami efektīvi.
  • Jūs apkalpos, iespējams, labākie darbinieki nozarē, jo efektīva darba organizācija un racionāla darba laika plānošana mums ļauj maksāt stabilas un konkurētspējīgas algas, vienlaikus nodrošinot sociālās garantijas saviem darbiniekiem.
  • Mēs vienmēr uzklausīsim Jūsu vērtējumu, viedokli un priekšlikumus vēl labākai sadarbībai!
  • Mūsu pieredze ļauj sniegt pakalpojumus atbilstoši pārtikas ražošanas, būvniecības un citu nozaru specifiskajiem kritērijiem un prasībām, un ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.
  • Neparedzētiem gadījumiem, esam veikuši savas darbības civiltiesisko apdrošināšanu.
  • Mēs ik dienas kļūstam videi draudzīgāki.
  • Mēs stingri pieturamies pie godīgas komercprakses principiem, tādēļ mūsu piedāvājums nekad neliks jums vilties!