Šķirošanas punkti un laukumi

Publiski pieejamie šķirošanas punkti un laukumi

Vides pakalpojumi Liepājai saviem klientiem piedāvā publiski pieejamus šķirošanas punktus, kur var bezmaksas nodot sašķirotos atkritumus: papīru, plastmasu, metālu un stiklu. Savukārt, šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Liepājā, Kapsēdes ielā 3F; Rucavā un Vaiņodē, Vienības ielā 6 - var nodot ne tikai papīru, plastmasu, metālu un stiklu, bet arī koksni, koka iepakojumu un bīstamos atkritumus.