Īpašumu uzturēšana

Īpašumu apsaimniekošana

  • Telpu uzkopšana – biroji, tirdzniecības centri, ražošanas platības, ģenerālās tīrīšanas darbi
  • Teritoriju uzturēšana – īpašumam pieguļošo teritoriju uzturēšana visos gadalaikos, teritoriju labiekārtošana (seguma atjaunošana, apzaļumošana, vides produktu piegāde un uzstādīšana), pilsētu koplietošanas teritoriju uzturēšana (ceļi, autostāvvietas, ietves, zaļā zona)
  • Pakalpojumi namīpašniekiem un pārvaldītājiem – darbs augstumā (logi, jumti, fasādes), stāvvadu tīrīšana